Hämtning av avliden

En del dödsfall sker i hemmet eller på någon institution och då behöver begravningsbyrån hämta den döde med våra begravningbilar och transportera honom/henne till bårhuset i Eksjö. Där kommer kroppen att förvaras fram till det blir dags för begravning.

Innan vi kan hämta den avlidne måste läkare eller sjuksköterska konstatera dödsfallet.

Vi vill att det skall bli en fin stund för dig som anhörig och ställer gärna upp med att ha en liten stund där man kanske läser något som den döde tyckte om eller sjunger någon sång innan man tar honom/henne till bårhuset. Man har även rätt att få följa med oss och vara med när vi lägger den döde i kistan.

Det är viktigt att alla som vill ta avsked från den döde ska få tillfälle att göra det. Vi har jour dygnet runt!

Vi på Begravningstjänst sätter största vikt vid att omhändertagandet av den döde sker på ett värdigt och varsamt sätt.

Våga ställa frågor (det finns inga dumma frågor) och tala om hur just du vill ha det.

Hämtning av avliden