Framtidsfullmakt

Vem ska sköta din ekonomi när du inte längre kan?
Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang. Detta gäller kan även att sälja fastighet eller bostadsrätt om det är inskrivet i fullmakten

Det finns flera formella krav på en framtidsfullmakt. Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten. Det ska tydligt framgå vad fullmakten är avsedd för och vem eller vilka som är fullmaktshavare.

Lagen om framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. Tanken med framtidsfullmakt är att den ska ge ett alternativ till god man eller förvaltare, och kan ge dig större integritet och självbestämmande i både ekonomiska och personliga frågor.

Vi hjälper dig att tänka igenom och upprätta din framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt