Minnesgåvor/Fonder

Från 1 januari 2016 kan vi inte på samma sätt hantera minnesgåvor som vi tidigare gjort. Vi har fått nya riktlinjer från Sveriges begravningsbyråers förbund. Vi kan endast förmedla minnesgåvor som betalas via internet med bankkort. För att kunna betala med kort krävs att ditt kort får användas för internetköp. Det bästa sättet är att betala in via bank- eller postgiro som angetts i dödsannonsen eller att man ringer till fonden och får hjälp.

Här får ni några förslag på de olika fonder som är mest vanliga.

Alzheimerfonden Pg: 90 11 19-8, Bg: 901-1198,
Gåvotel. 020-30 11 30
Barncancerfonden Pg: 90 20 90-0, Bg: 902-0900,
Gåvotel. 020-90 20 90
Cancerfonden Pg: 901986-0, Bg: 901-9514,
Telefon 020-59 59 59
Demensfonden PG 25 92 53 – 3, Bg 5502–8849,
Telefon: 08-658 99 20
Diabetesfonden Pg: 90 09 01-0, bankgiro 900-9010,
Telefon 08-564 821 00
Erikshjälpen Pg: 90 09 28-3, Bg: 900-9283
Hjärnfonden Pg: 90 11 25-5, Bg: 901-1255,
Gåvotel. 020-523523
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Pg: 90 10 10-9,
Telefon 08-55 606 200
Hjärt-Lungfonden Pg: 90 91 92-7, Bg: BG: 909-1927,
Gåvotel. 0200-88 24 00.
IM, Individuell Människohjälp Pg: 90 07 06-3,
Gåvotel. 046-32 99 30
Läkarmissionen Plusgiro: 90 00 21-7, 90 17 18-7,
Gåvotele. 08-620 02 00
Läkare utan gränser Pg: 90 06 03-2 Bg: 900-6032,
Gåvotel. 010-199 33 00
NHR Pg: 90 10 07-5, Bg: 901-0075,
Gåvotel. 08-677 70 68
Parkinsonförbundet Pg: 90 07 94-9, Bg: 900-79 49,
Telef: 08-666 20 78
Radiohjälpen Pg: 90 19 50 – 6, Bg: 901-9506,
Gåvotel. 099 52 000
Reumatikerförbundet Pg: 90 03 19-5,
Gåvotel. 08-505 805 28
Rädda Barnen Pg:90 20 03-3, BG: 902-0033,
Tel. 020-52 52 00
SOS-barnbyar Pg: 90 02 29-6, Bg: 900-2031,
Telef. 08-545 832 08
WWF Pg: 90 19 74-6, Bg: 901-9746,
Tel. 08-624 74 14
Svenska Röda Korset Pg: 90 08 00-4, Bg: 900-8004