Bouppteckningar

Det är mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. Det gäller bland mycket annat att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder – att göra en bouppteckning. Denna måste vanligtvis göras inom 3 månader. När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man I stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Ni kan med fullt förtroende överlämna detta uppdrag till begravningsbyrån då vi har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden, äktenskapsförord m.m.

Bouppteckningar