När någon dör

Det är mycket som händer när ett dödsfall har skett. Dels alla känslor som ska bearbetas i själva sorgbearbetningen men också allt som ”måste” planeras med tanken på begravningen.

Det är många frågor och detaljer som man kommer att behöva ta ställning till. Ett gott råd är att ni inte behöver ha bråttom, och vi finns för att svara på alla frågorna.

Vår roll är att fånga upp alla detaljer och ta ansvar för att helheten ska bli så bra som möjligt.

När någon dör