Testamente

Med ett testamente kan du bestämma vem som ska ärva dina ägodelar när du är död. Det både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Du kan testamentera vad du vill till vem du vill och se till att pengar och tillgångar hamnar där du själv önskar. Ditt barn har dock alltid rätt att kräva sin laglott som är hälften av arvslotten. Dessutom har din make eller registrerad partner rätt till sin giftorätt.

Det är viktigt att man läser igenom testamentet med jämna mellanrum för att se till att det som man skrivit fortfarande gäller. 

Vi kan hjälpa er att upprätta testamente, kontakta oss.

Testamente