Dokumentbevakning

Vi erbjuder säker förvaring och bevakning av testamenten och andra viktiga juridiska dokument.

För att ett testamente ska vara giltigt behöver det finnas i original. Att förvara testamente och andra viktiga juridiska dokument hemma innebär en risk att de kan försvinna och därmed kan inte en persons sista önskemål uppfyllas. Vi erbjuder säker förvaring av juridiska dokument inklusive bevakning mot Skatteverkets uppgifter om avlidna personer för att kunna säkerställa att dokumenten kommer fram i tid. Kontakta oss för att få veta mer.