Val av begravningsceremoni

En av de första saker ni inom familjen bör komma överens om är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Har den avlidne redan skrivit ner sina önskemål i Livsarkivet kan valet redan vara avgjort annars följer här lite olika alternativ.

Begravning enligt Svenska kyrkan

I Svenska kyrkans ordning är det viktigt att betona att döden är en naturlig del av livets kretslopp. Begravningen är inte bara en avskedsakt utan också en påminnelse om det eviga livet i Guds närvaro. Detta perspektiv ger tröst och hopp i tider av sorg och sorgearbete. En kyrklig begravningsceremoni är vanligast i Sverige och begravningen hålls i en kyrka eller kapell. Det är en präst som är officiant och prästen tar alltid kontakt med de anhöriga före begravningen. För att få ha en kyrklig begravning behöver den avlidna vara medlem i Svenska kyrkan. Avslutningen kan ske både i kyrkan/kapell eller ute på kyrkogården vid graven.

I svenska kyrkan finns en fastställd ordning men det ges utrymme för komplettering:

 • Klockringning
 • Ingångsmusik
 • Sång/musik om så önskas
 • Psalmsång
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Bibelläsning

Avslutning vid avsked inne i kapellet/kyrkan:

 • Psalmsång
 • Begravningsbön, Herrens bön
 • Psalmsång
 • Avskedet. De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
 • Slutbön och Välsignelsen
 • Sång/musik om så önskas.
 • Avslutningsmusik.
 • Klockringning

Avslutning vid avsked på kyrkogården:

 • Välsignelsen
 • Psalmsång
 • Sång/musik om så önskas
 • Kistan/ urnan bärs ut under orgelmusik och de församlade följer efter kistan/urnan till graven.
 • Kistan/urnan sänks i graven
 • Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
 • Slutbön
 • Klockringning

Borgerlig begravning

Borgerliga begravningar har blivit alltmer populära i Vetlanda och dess omnejd. Denna typ av ceremoni erbjuder en meningsfull och personlig väg att hedra och minnas en avliden utan religiösa inslag. Genom att fokusera på den avlidnas liv och deras personlighet, ger en borgerlig begravning möjlighet till ett unikt och betydelsefullt farväl.

I en borgerlig begravning i Vetlanda och omkringliggande områden är den centrala idén att skapa en atmosfär där familj och vänner kan samlas för att minnas den avlidna och stödja varandra i sorgen. Ceremonin kan anpassas på många olika sätt för att spegla den avlidnas liv, intressen och önskemål, vilket gör varje borgerlig begravning unik.

Det första steget i att planera en borgerlig begravning är att kontakta Blombergs & Rendahls Begravningsbyrå. De erfarna personerna på begravningsbyrån kommer att vara till hjälp med att organisera alla detaljer som krävs för ceremonin. De kan också ge vägledning och stöd för att skapa en minnesvärd och meningsfull ceremoni.

En viktig aspekt av en borgerlig begravning är platsen där ceremonin kommer att äga rum. Det kan vara i Uppståndelsekapellet i Vetlanda, i hemmet, vid graven eller till och med utomhus på en plats som kan ha haft en särskild betydelse för den avlidna. Valet av plats bör reflektera den avlidnas personlighet och önskemål.

En annan central del av en borgerlig begravning är valet av officiant eller ceremoniledare. Detta är personen som kommer att leda ceremonin och ge råd om dess struktur och innehåll. Till skillnad från religiösa ceremonier kan en borgerlig ceremoni anpassas för att inkludera musik, minnestal och andra element som är viktiga för familjen och vännerna. Officianten kan hjälpa till att utforma ceremonin på ett sätt som är meningsfullt och personligt.

Musik är ofta en viktig del av en borgerlig begravning. Familjen kan välja låtar eller musikstycken som var betydelsefulla för den avlidna. Musik kan användas för att skapa en känslomässig atmosfär och hjälpa till att uttrycka känslor som är svåra att sätta ord på.

Minnestal är en annan viktig komponent i en borgerlig begravning. Nära vänner eller familjemedlemmar kan väljas att hålla minnestal där de delar sina minnen och berättelser om den avlidna. Dessa tal ger en möjlighet att fira den avlidnas liv och betydelse.

En borgerlig begravning ger en meningsfull möjlighet att säga adjö på ett personligt och minnesvärt sätt. Genom att fokusera på den avlidnas liv och de människor de berört, kan en borgerlig begravning vara en tröstande och helande upplevelse för alla som är närvarande. Oavsett om det är att hedra en älskad familjemedlem, vän eller kollega, ger en borgerlig begravning en möjlighet att komma ihåg och hylla deras liv på ett sätt som känns rätt för alla inblandade.

Begravning -Bahai
Buddhistisk begravning
Ortodox begravning
Hinduisk begravning
Muslimsk begravning
Jehovas vittne
Judisk begravning
Katolsk begravning
Romsk begravning
Mormonsk begravning

Val av begravningsform

Begravning med kista

Vid jordbegravning gravsätts den avlidna med en kista. Begravningsakten kan vara både i kyrklig och borglig ordning. Kistan finns i ceremonilokalen under begravningsceremonin och bärs sedan ut för gravsättning. Avskedet kan ske vid graven efter gravsättning eller så sker det inne i kapellet/kyrkan och kistan bärs sedan ut av vaktmästare för att gravsättas.

En kistgrav märks ut med en gravsten och anhöriga bär ansvaret för skötsel och plantering.

Kremationsbegravning

År 2022 kremerades runt 80% av de avlidna i Sverige. Vid en kremeringsgudstjänst finns kistan med den avlidne i ceremonilokalen under begravningsceremonin, avskedet sker inne i kapellet/kyrkan. Efter begravningsceremonin körs kistan till krematoriet i Nässjö. Inom två-tre veckor kommer askan tillbaka till Vetlanda i en urna som anhöriga har valt. Ett brev skickas då ut från kyrkogårdsförvaltningen till anhöriga om att urnan finns i Vetlanda och anhöriga får ta kontakt med Svenska kyrkans expedition för att boka en tid för gravsättning av urnan.

Begravning med urna

En begravning med urna innebär att kremationen äger rum innan man har någon form av begravningsakt. Begravningsakten kan vara både i kyrklig och borgligordning. Urnan står på ett bord längst fram i kyrkan/kapellet och den kan dekoreras, precis som en kista. I övrigt kan själva begravningsceremonin utformas på samma sätt som när en kista är på plats.

Med urna kan man också välja att ha gravsättningen i direkt anslutning till begravningsceremonin. Urnan bärs då ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas. Om gravsättning ska ske i minneslund där anhöriga inte får närvara vid gravsättning sker avskedet inne i kyrkan/lokalen. Även om man väljer att ha en begravning med urna behövs det en kista, då det är ett krav från krematorierna på grund av bland annat arbetsmiljö.