Gåvobrev

En gåva kännetecknas av att givaren frivilligt gör en förmögenhetsöverföring vilken leder till att givarens förmögenhet minskar och att gåvotagarens förmögenhet ökar. Gåva av lös egendom kräver inga särskilda formkrav. Gåva av fast egendom måste däremot alltid ske i skriftlig form. Frågor som kan uppstå vid ett gåvotillfälle kan vara huruvida gåvan ska betraktas som förskott på framtida arv, om gåvan ska räknas som enskild egendom och så vidare. Dessa frågor regleras i ett gåvobrev. Det innebär att det vid gåvotillfället finns möjlighet för givaren att skriva att gåvan t.ex. ska vara enskild egendom. Då ingår inte gåvan, eller ekonomiska medel som erhållits då gåvan sålts, i det som delas vid eventuell äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Ett väl formulerat gåvobrev kan förebygga oklarheter och motverka eventuella framtida konflikter. Det bör därför alltid upprättas med professionell hjälp.

Vi på Nässjö Begravning och Juridik erbjuder hjälp med gåvobrevshandlingar, kontakta oss för mer information.

Gåvobrev