Förvaltning av dödsboet

När en människa dör uppstår många praktiska saker att ta itu med. När det inte finns några arvingar eller om arvingarna önskar hjälp med förvaltningen av dödsboet kan begravningsbyrån stå till tjänst med att t.ex. ta hand om posten, betala räkningar, sköta fastigheter, säga upp abonnemang etc.

Förvaltning av dödsboet