Dödsbo

När någon dör uppstår ett dödsbo. Det kan bestå av den avlidnes make, barn, barnbarn och övriga släktingar.Det är de som ska ta hand om egendomen, betala skulder och se till att en bouppteckning upprättas samt att arvskifte förrättas om det är fler än en dödsbodelägare.

De juridiska bitarna som kan komma att aktualiseras vid ett dödsfall kan vara mycket omfattande. Därför erbjuder vi allt från enkel handläggning av bouppteckning till fullständig dödsboförvaltning och komplett boutredning.

Dödsboförvaltning

I och med ett dödsfall så upphör eventuella fullmakter som den avlidne givit för t ex bankaffärer att gälla. Räkningar slutar emellertid inte att komma och hyra, telefon och andra löpande räkningar behöver betalas. Detta kan ske genom att man tar med sig räkningen och ett vårdnadsintyg som utfärdas av begravningsbyrån eller ett dödsfallsintyg från skatteverket och går till banken så kan de betala räkningen från dödsboets konto. Man kan dock inte ta ut kontanter med mindre än att man kan visa upp en registrerad bouppteckning och fullmakter från samtliga dödsbodelägare. Vidare behöver kanske olika uppsägningar som telefon, el, hyreskontrakt göras. I vissa fall behöver kanske auktionsfirma och städbolag anlitas och adressändring göras. Detta är vad vi kallar för dödsboförvaltning.

Ibland har ingen dödsbodelägare möjlighet, kunskap eller ork att sköta allt det praktiska. Vi erbjuder dödsboförvaltning som kompletteringstjänst tillsammans med bouppteckningsuppdraget och ordnar allt det praktiska från att göra adressändring till att sälja fastigheter och värdepapper. Detta redovisas sedan utförligt med utgångspunkt från ställningen per dödsdagen.