Juridik

Bouppteckning

En bouppteckning skall upprättas inom tre månader efter att någon avlidit. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen. Var den avlidena gift ska även den efterlevande make/makas tillgångar och skulder tas med.

Om det inte finns medel i dödsboet som räcker till en bouppteckning kan man, genom kommunen, upprätta en dödsboanmälan, vilket är en enklare variant än en bouppteckning och som är kostnadsfri.