Kista/Urna

Det finns inga rätt eller fel när man väljer kista och urna. Det viktiga är att valet du gör känns rätt för dig. Kistan eller urnan kan på många sätt spegla en människas personlighet genom form och färg, material och detaljer.

Vår leverantör av kistor och urnor är Fredahls i Åsarp. Du kan hitta mer information om dessa på www.fredahl.se.